Dalit Story

Dalit Story

प्रथम दलित क्वेर क्याम्प, २०८०  पोखरा घोषणा

प्रथम दलित क्वेर क्याम्प, २०८० पोखरा घोषणा

प्रथम दलित क्वेर क्याम्प, २०८० पाेखरा घाेषणा मितिः १० भदौ २०८०  मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ ले “लिङ्गका आधारमा कुनै पनि व्यक्तिलाई...

Caste Atrocities

Caste Atrocities

Documents related to Dalit Access to Justice Access to Justice of Dalits in Nepal Documents related to Dalit Human Rights...

Page 1 of 6 1 2 6